Works better than
pen and paper

Kehittäjän tarina

“Toimiessani projekti-insinöörinä, tein satojen tuhansien virheen, koska saanut selvää omasta käsialastani, mutta enää ei mene 1 ja 7 sekaisin”.

Tätä kirjoittaessani olen 37 vuotias, yrittäjä ja kahden tyttären isä, jonka intohimona on tuottaa räätälöityjä sovelluksia eri tarkoituksiin, helpottamaan rakentavan ammattilaisten työskentelyä.

Istuessani kirjoittamassa tätä tekstiä toimistossamme Turun Puutarhakadulla, Dotag sovellusta on kehitetty useiden vaiheiden jälkeen nyt 4 vuotta. Laadin ensimmäisen suunnitelman Dotagistä hieman eri sisältöisenä jo vuoden 2013 kesällä, Dotag joka tuolloin kulki työnimellä Construction and Communication Cloud Platfrom eli CCCP (aloitteleva yrittäjänä pidin tuota lyhennettä vähintäänkin hauskana ja mieleenpainuvana).

Alkuperäisenä ideana oli helpottaa rakennusprojektien sähköpostitulvaa ja hallitsemattomuutta yksinkertaisella kommunikaatioportaalilla. Ajatuksena oli rakennusprojektien kommunikaation helpottaminen yksinkertaisen kommunikaatiokeskuksen avulla, jonka kautta projektin kommunikaatio olisi tullut tapahtumaan näppärästi ilman sähköpostien hallitsemattomuutta. Sähköpostien hallittavuuden lisäksi ajatuksen keskiössä oli mobiililaitteilla tapahtuva tiedon keräämien työmaalta.

LUE KOKO TARINA

Tekesin tuella kävin kysymässä maailmalta muutamalta johtavalta rakennusyritykseltä mitä ovat ajatuksesta mieltä. Vastaukseksi sain tietää, että idea oli hyvin jalo, mutta ei riittävän yksinkertainen käyttöönotettavaksi, jotta nämä suuryritykset saisivat operatiivisen henkilökuntansa käyttämään suunniteltua sovelluskokonaisuutta.

Tästä lannistumatta piti palata takaisin suunnittelupöydän äären ja miettiä uudemman kerrran lähestymiskulmaa sekä pääkäyttäjäryhmää.

Sattuma astui peliin mukaan:

Ensimmäinen virhe:

2010- luvun alkupuolella, kun vielä tein projekti-insinöörin töitä laivanrakennuksen parissa yrittäjyyden ohella (jostain piti rahaa repiä, koska isossa jaossa ei haudankaivajan ja pankkivirkailijan pojalle riittänyt kultalusikoita), tein virheen, josta toipuminen on kestänyt näihin päiviin asti. Minulla meni 1 ja 7 sekaisin.

Olin työmaakäynnillä mitoittamassa kohdetta esivalmistesuunnittelua varten. Olin kirjannut kiireessä huolimattomasti mitoituksiani printtaamiini pohjapiirustuksiin. Takaisin toimistolle päästyäni en saanut selvää omasta käsialastani. Aikaa tarkistusmittaukseen ei enää ollut ja oli tehtävä valinta. Koska oli riskittömämpää valita suurempi mitta, suunnitelmat tehtiin tähän suurempaan arvoon pohjautuen. Tästä erinäisten vaiheiden jälkeen seurasi työnantajalleni erittäin merkittävä rahallinen vahinko ja minulle melkein kenkää (syy miksi sain pitää työpaikkani, jäi mysteeriksi).

Toinen virhe:

Tällä kertaa olin tekemässä urakkalaskentaa minulle toimitetun aineiston perusteella. Aineistona olivat paikan päällä otetut valokuvat, arkkitehdin toimittama suunnitelma tulevasta muutoksesta sekä nykytilan pohjakuvat. En tällä kertaa siis ollut itse vieraillut kohteessa, vaan olin toimitetun tiedon varassa. Kävipä niin, että annetun tiedon valossa sain aivan toisenlaisen käsityksen muutoskohteen nykytilasta ja purkamiseen kuluvasta työmäärästä. Tämän seurauksena urakkalaskentani oli totaalisesti poskellaan purkutyöhön kuluvan ajan suhteen. Ja vain ihme sekä työmiesten venyminen ympärivuorokautiseen työskentelyyn sai pelastettua projektin edes siedettävälle tasolle.

Näistä virheistä traumatisoituneena jäin miettimään, että tuskin olen painimolskilla yksin painimassa.

Mietin yhtäläisyyksiä näiden virheidän välillä ja tulin seuraavaan johtopäätökseen: Jos yhtälöistä poistetaan paperi, kynä, epäselvä käsiala ja kohdistamattomat valokuvat sekä kiireestä johtuvat virheet, näitä yllämainittuja virheitä olisi tuskin tapahtunut vastaavassa laajuudessa.

Ajatus mobiililaitteilla toimivalle tiedonkeruusovellukselle oli syntynyt.

Ajatuskeskiössä Mobiili tiedonkeruusovellus, jonka tulisi toimia offline-tilassa ja kaikelle työmaalta kerätylle tiedolle tulisi olla sijainti eli lokaatio piirustusaineistossa. Sovelluksen piti toimia yhtä yksinkertaisesti ja nopeasti, mutta paremmin kuin paperi ja kynä. Sovellus joka on aina käytettävissä verkkoyhteyksien laadusta huolimatta. Sovellus joka tekisi tiedonkeruusta nopeaa, mutta poistaa samalla inhimilliset virheet lähes olemattomiin. Sovellus joka helpottaa kommunikaatiota oman organisaation ja sidosryhmien välillä, ennen rakennusprojektin aloitusta ja sen aikana. Olemme mielestämme onnistuneet täyttämään tavoitteemme erittäin hyvin.

Tätä kirjoittaessani on 2.4.2018 ja olemme saaneet sovelluskokonaisuuden ohjelmoitua lähes valmiiksi, poistamme parhaillaan viimeisiä bugeja ja teemme kaupallistamistoimenpiteitä kuten tämä parhaillaan lukemasi verkkosivut.

Lisää sovelluskehityksen tulevista vaiheista voit lukea blogistamme.

 

2.4.2018 Suomen Turussa
Aki Vänskä, yrittäjä
Dotag-sovelluksen kehittäjä

Tarkastus ja valvontatoimialat

MATTI OJANSIVU

NDT Aura on rikkoutumattomiin aineenkoetustestauksiin (Non-destructive testing) erikoistunut palveluyritys.

”Teemme pääsääntöisesti kaikki operatiiviset työmme asiakkaidemme kohteissa ja työmailla. Dotag helpottaa merkittävästi raportointiin kuluvaa aikaa, sekä merkintätyöskentelyämme. Olemme pienellä henkilömäärällä toimiva ja alati kasvava yritys, emme halua tuhlata kallista aikaamme raskaaseen paperin pyörittämiseen”

Infra ja maarakennus toimialat

Johannes Karjalainen, Yrittäjä, Joka Oy

Olin jo pidempään etsinyt ratkaisua paperittomaan työmaatoimintaan. Lähes kaikki aikani menee työmailla kiertäen. Ennen Dotagin käyttöönottoa pakettiauton etupenkki oli täynnä papereita ja täynnä tekemiäni merkintöjä. Nyt en tarvitse kuin Dotag tiedonkeruusovelluksen ja kaikki merkinnät piirustuksen ovat saatavilla yhden napin takaa.

Rakentaminen Saneeraus kiinteistöhallinta

ILKKA KORHONEN

yrittäjä BCEGlobal

BCEglobal on palokatkoihin erikoistunut yritys. Löysin Dotag sattumalta tutkiessani eri mahdollisuuksia helpottaa raportointiin kuluvaa aikaa. Yhdessä uudisrakennuksessa saattaa parhaimmillaan olla 400 palokatkoa, jotka kaikki pitää raportoida tilaajalle, mm vakuutusyhtiöitä varten. Perinteisellä tavalla minulla meni noin 15min raportoida yksi palokatko nyt Dotag:n avulla yhden palokatkon raportointiin kuluva aika on noin 2min. Lisäksi verenpaineeni laskenut siedettävälle tasolle.

Laivanrakennus

MIKKO VARJANNE

Hallituksen puheenjohtaja ja talouspäällikkö.

Dotag:n kehittäjä Aki Vänskä teki aikoinaan yhden virheistään meidän kanssamme, joten sanotaanko näin että kehitetyllä sovelluksella on todella käyttöä meille.
Laivakäynnit ovat todella intensiivisiä. Suuri määrä tietoa pitää kerätä nopeasti todella lyhyessä ajassa Dotag on meille tässä isoksi hyödyksi. Raportointiin ja puhtaaksikirjoittamiseen kuluva aika on pienentynyt lähes olemattomiin.

Dotag nopeuttaa ja helpottaa huomattavasti laivakäyntejämme. Ei enää epäselviä kirjauksia paperisiin piirustuksiin tai kommunikaatiovirheitä heikkojen muistiinpanojen takia

Mikko Varjanne
CEO
FCR Finland

Dotag mullistaa rakennusteollisuudessa tehtävien työmaakäyntien sujuvuuden ja organisaatiokommunikaation

Jari Valtonen
CEO
Industria

Muistiinpanojen ja mittojen kirjaaminen on nyt helppoa eikä tule sekaannuksia mistä hyteistä muistiinpanot ja kuvat on otettu

Ismo Saukkola
Omistaja
Krivest Finland Oy